Договір публічної оферти

ТОВ «Краяни+» може надавати свої послуги на підставі публічного договору-оферти. Це означає, що для укладення договору, вам не потрібно його підписувати, досить лише висловити свою згоду з умовами оферти, поставивши відповідну галочку при реєстрації.

1. Предмет договору.

1.1. За Договором оплатного надання послуг Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надати послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), а Замовник зобов’язується оплатити ці послуги.

1.2. Під послугою в цьому Договорі розуміється надання Виконавцем Замовникові наступних послуг:

1.3. Відкриття аккаунта (з наданням унікального імені та пароля, що дозволяють йому розміщувати свою інформацію на сервері Виконавця);

1.4. Надання доступу Замовнику в глобальну мережу Інтернет;

1.5. Надання можливості переглядати телепрограми;

1.6. Можливість організації адрес електронної пошти з загальним обсягом збереженої в кожен момент часу інформації в межах квоти, передбаченої вибраного і сплаченого тарифного плану;

1.7. Можливість використання всіх доступних програм і функцій відповідно до вибраного і сплаченого тарифного плану;

1.8. Отримання Замовником необхідних для підключення до послуги і налаштування програмного забезпечення консультацій по електронній пошті і через тікети служби технічної підтримки.

2. Загальні положення.

2.1. Після укладення цього Договору, Виконавець проводить первісну установку і настройку.

2.2. Виконавець реєструє Замовника, згідно з діючими тарифами.

2.3. Замовник забезпечує базовий захист від вірусів і фільтрації поштових вкладень для вхідної та вихідної електронної пошти.

2.4. Виконавець забезпечує можливість захисту вхідної пошти від спаму (анонімні, незапрошенние масові розсилки електронної пошти). Поштові повідомлення не видаляються, а позначаються як спам.

2.5. Створення резервних копій даних Замовника ( «backup») не є порушенням конфіденційності інформації Замовника.

3. Вартість послуг та порядок розрахунків.

3.1. Виконавець надає Замовнику послуги в обсязі і на умовах, передбачених цим Договором та Додатками до цього Договору, а ЗАМОВНИК оплачує ці Послуги в терміни і на умовах, передбачених цим Договором.

3.2. Моментом оплати вважається дата надходження грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.3. Виконавець має право змінювати вартість своїх послуг в будь-який момент.

3.3.1. Зміна цін в бік зниження або в сторону підвищення не стосуються Замовників вже уклали договір з Виконавцем.

3.4. Баланс замовника обнуляється після закінчення 60 днів з моменту блокування замовлення, за умови відсутності в акаунті інших активних замовлень або замовлень, з моменту блокування яких, пройшло більше 30 днів.

4. Гарантії якості послуг.

4.1. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку, що виходять за рамки своєї мережевої конфігурації.

4.2. Виконавець надає Замовнику можливість отримання консультацій по електронній пошті, а так само в автоматизованій системі підтримки клієнтів (див. Розділ 5 даного Договору).

4.3. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов’язаними з наданням послуги та питаннями, що стосуються налаштування наданого спеціального програмного забезпечення.

4.4. Виконавець докладає загальноприйняті в Інтернет технічні та організаційні заходи для забезпечення конфіденційності інформації, одержуваної, що зберігається або відправленої Замовником.

5. Термін дії і порядок розірвання договору.

5.1. Договір набуває чинності з моменту передоплати Замовником послуг, передбачених цим Договором.

5.2. Дія цього договору може бути припинена за ініціативою Замовника, при відсутності прямої провини Виконавця, на підставі повідомлення, викладеного в письмовій формі і спрямованого Виконавцю не більше ніж через 30 днів після початку дії договору. В цьому випадку, невикористаний залишок грошових коштів Замовнику повертається.

5.3. Дія цього договору може бути припинена за ініціативою Виконавця, на підставі повідомлення, викладеного в письмовій формі, і спрямованого Замовнику. В цьому випадку, невикористаний залишок грошових коштів Замовнику повертається.

6. Права та обов’язки сторін.

6.1. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ:

6.2. З моменту укладення цього Договору надати Замовнику послуги відповідно до тарифного плану.

6.3. Зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього при реєстрації.

6.4. Забезпечити безперебійне функціонування обладнання, що використовується для надання послуг

6.5. У разі повного або часткового фізичного знищення обладнання Виконавець зобов’язується налагодити роботу в термін не більше 5 (п’яти) робочих днів.

6.6. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА:

6.7. Своєчасно і повністю оплачувати послуги відповідно до обраного тарифного плану Виконавця.

6.8. Безумовно, виконувати положення та умови даного Договору.

6.9. Забезпечувати конфіденційність своєї облікової інформації (ім’я користувача та пароль), отриманої від Виконавця відповідно до цього Договору.

6.10. Не завдавати шкоди програмній оболонці, технічних і програмних засобів, вузловим машинам Виконавця і третіх осіб.

6.11. ПРАВА ВИКОНАВЦЯ:

6.12. Призупинити надання послуг Замовнику у випадках:

— несвоєчасної оплати Замовником послуг Виконавця:

— своїми діями чи бездіяльністю Замовник створює загрозу функціонування мережі Виконавця чи третіх осіб.

6.13. ПРАВА ЗАМОВНИКА:

6.14. Вимагати від Виконавця надання послуг відповідно до умов цього Договору.

Замовник має право на безкоштовну технічну підтримку в разі перебоїв і інших питань, пов’язаних з роботою віртуального веб-сервера.

Замовник має право на отримання інформації про завантаженість сервера, вільної оперативної пам’яті, вільному дисковому просторі і функціонуванні програмного забезпечення. Дана інформація доступна безкоштовно з панелі управління віртуального веб-сервера.

Замовник має право на безкоштовну технічну підтримку в разі перебоїв і інших питань, пов’язаних з роботою віртуального веб-сервера. Технічна підтримка здійснюється з 10.00 до 22.00 по електронній пошті і через система тікетів. В інший час підтримка здійснюється тільки через систему тікетів.

7. Відповідальність сторін.

7.1. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником або третіми сторонами за будь-які затримки, переривання, збитки або втрати, що відбуваються через:

— дефектів в будь-якому електронному або механічному обладнанні, що не належить Виконавцю;

— проблем при передачі даних або з’єднання, що сталися не з вини Виконавця.

7.2. Виконавець залишає за собою право призупинити обслуговування Замовника до з’ясування всіх обставин у таких випадках:

розміщення Замовником на своєму веб-сервері інформації, що ображає честь і гідність інших людей;

розміщення Замовником на своєму веб-сервері некоректного програмного забезпечення, яке призводить до порушення працездатності надаються Виконавцем сервісів.

7.3. Виконавець не відповідає за зміст інформації, що розміщується Замовником.

7.4. Виконавець не контролює доступний через мережу Інтернет інформаційний потік, який може включати небажані для Замовника матеріали, зокрема, відверто сексуального характеру або містять образливу особисто для Замовника інформацію, і не несе за них ніякої відповідальності.

7.5. Виконавець залишає за собою право негайно призупинити обслуговування Замовника в разі установки факту підтримки або використання будь-якої спам-активності включаючи, але не обмежуючись наступними діями:

— реклама своїх веб-сторінок шляхом розсилки спаму;

— розміщення, поширення або відтворення матеріалів, повністю або частково захищені авторськими або іншими правами, без дозволу правовласника;

— масова розсилка спаму з будь-якої підмережі будь-якими методами;

— здійснення масових рекламних дій на чужих ресурсах без згоди власників, включаючи масові рекламні повідомлення;

— будь-яка підтримка спаму, хакинга, крекінга та інших незаконних дій в мережі Інтернет.

7.6. Виконавець не несе відповідальності за наслідки розголошення Замовником своєї облікової інформації (ім’я користувача та пароль).

7.7. Виконавець не несе відповідальності за порушення прав третіх осіб, в результаті дій Замовника по розміщенню інформації та / або інших його дій, скоєних з використанням послуг, що надаються Виконавцем.

7.8. Замовник повністю відповідальний за збереження своїх облікових даних (імені користувача і пароля) і за збитки або інші пошкодження, які можуть виникнути через несанкціоноване використання цієї інформації. За фактом втрати або несанкціонованого входу до облікового запису (ім’я користувача та пароль) або можливості виникнення такої ситуації Замовник має право направити запит до Служби технічної підтримки Виконавця. При цьому Виконавець залишає за собою право здійснювати блокування доступу для облікового запису Замовника з метою виявлення несанкціонованих підключень.

7.9. Виконавець не є відповідачем або співвідповідачем по будь-яких зобов’язаннях і витратам, пов’язаним з порушенням положень цього Договору Замовником або іншими особами, які використовують ім’я користувача і пароль Замовника.

8. Порядок розгляду претензій і суперечок.

8.1. Спори і розбіжності за даним договором вирішуються сторонами шляхом переговорів.

9. Форс-мажор.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо неналежне виконання сторонами обов’язків викликано непереборною силою, тобто надзвичайними силами і невідворотними обставинами, що не підлягають розумному контролю. До таких обставин, зокрема, можуть бути віднесені стихійні лиха; природні та промислові катастрофи; терористичні акти; військові дії; порушень громадського порядку; прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування актів, що містять заборони або обмеження щодо діяльності сторін за цим Договором; інші обставини, які не можуть бути заздалегідь передбачені або відвернені, в тому числі збої в телекомунікаційних або енергетичних мережах, неправомірні дії третіх осіб, наслідки дії шкідливих програм.

9.2. При виникненні форс-мажорних обставин сторона, яка не в змозі виконати свої Договірні зобов’язання, негайно інформує іншу сторону про початок і припинення зазначених вище обставин, але в будь-якому випадку не пізніше 14 днів після початку їх дії. Несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну сторону права на звільнення від Договірних зобов’язань по причині зазначених обставин.